Условия и принципи на работа.

 

1. Срокове:
Срокове от 6 часа до 2 работни дни. Поръчките пристигат при Вас в срок, ако са направени до 15:00 часа в работен ден. Ако са направени след 15:00 часа, се обработват на следващия работен ден. Ако сте избрали плащане с TBI Bank срокът за доставка сe удължава с 3 работни дни. Ако продукта го няма в български склад доставката се удължава с 1 до около 4 седмици.


2. Наличност:
В нашия обект не държим стоки в наличност. Работим с наличностите на различни складове. Не гарантираме наличността на продуктите. Голяма част от продуктите са налични в български складове и се доставят бързо, има обаче единични продукти, които се намират в складовете извън България. Ако продукта, който сте поръчали го няма в български склад, доставката се забавя. Обикновено в този случай доставка до България отнема от 1 до 4 седмици.


3. Метод на доставка:
За България доставяме продуктите на посочен от Вас адрес. Най-често използваме куриерските услуги на СПИДИ или ЕКОНТ. Доставките се извършват от 9:00 до 18:00 в работен ден. За Европа прочетете тези условия.


4. Плащане:
Най-често използваме наложен платеж, тоест плащате на куриера при доставката на продукта. Предлагаме и плащане по банков път, в този случай първо плащате и след това получавате продукта. Можете да платите и с PayPal, или на кредит с TBI Bank.


5. Цени:
Всички цени в сайта са крайни и задължително включват ДДС, ако желаете фактура по ДДС, попълнете необходимите данни. Към всяка пратка получавате фактура и/или касова бележка в зависимост от Вашия избор.


6. Цена на доставката:
Цената на доставката е: 0 лв., 6 лв. или 8 лв. Безплатната доставка е възможна до офис на куриерска фирма. Тя е валидна за поръчки на стойност над 200 лева за България и над 2000 лева за Европа. Безплатна доставка означава доставка за наша сметка, тоест ние плащаме разходите по доставка, Вие плащате само цената на продукта и нищо друго допълнително.


7. Как се поръчва:
Може да се поръча по три начина: бърза поръчка без регистрация, поръчка по телефона и стандартна поръчка с регистрация. Ако направите поръчка с регистрация можете да следите статуса на поръчката. Ние препоръчваме да се регистрирате, защото по този начин се намалява шанса за грешки. Вижте подробности тук.


8. Защита на лични данни:
Ние сме регистриран администратор на лични данни, с № 286864 от дата 11.10.2010 г. Личните данни, които събираме се използват за реализиране на поръчката. Ние спазваме правилата и защитаваме личните Ви данни. Нашият сайт има SSL сертификат това означава, че използваме HTTPS протокол и вашите лични данни са защитени от проследяване.


9. Връщане до 14 дни:
Имате право да върнете продукта в срок 14 работни дни, от датата на получаване. Условията са описани тук. Препоръчваме да пазите внимателно и грижливо поръчания продукт, както и всичко свързано с него. Не обновявайте софтуера на устройството.


10. Отстъпки:
Ако сте намерили същия продукт на по-ниска цена, попълнете формата за по-ниска цена и ще се опитаме да направим отстъпка. Ако изберете плащане с PayPal или с банков превод ще получите 1.2 % допълнителна отстъпка. Отстъпката не важи при поръчка по телефона, отстъпката не важи при поръчка без регистрация.


11. Гаранция:
Всички продукти са нови и имат гаранция. Продуктите пристигат при Вас с гаранционна карта. При проблем се обръщате към нас или към официалния сервиз на съответната марка.


12. Сигурност:
За да сте сигурни и спокойни когато поръчвате, всяка пратка, която изпращаме има опция за преглед, тоест преди да платите можете да видите продукта. С тази опция ние Ви даваме по-голяма сигурност, защото Вие първо ще видите и след това ще платите.


13. Застраховка:
Всички пратки са застраховани, но за да е валидна застраховката продуктът се разопакова и проверява пред куриера. При наличието на транспортни дефекти се съставя протокол.


14. Невалидни данни:
Ако сте попълнили грешни данни например: грешен имейл, невалиден адрес, грешен телефонен номер и др. поръчката няма да бъде обработена. Ще е необходимо да се свържете с нас и да ни изпратите верните данни. Не се обработват поръчки с международен телефонен номер. Необходимо е телефонният номер да е на български оператор.

 

По-долу сме цитирали без редакция важни членове от ЗЗП. Препоръчваме да се запознаете с тях и да имате предвид, че въпросните са част от нашите общи условия:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

Вижте също:
Как да поръчам
Как се използва код за отстъпка
Въпроси и отговори
Плащане на кредит с TBI
Плащане с PayPal

 

FB