Контакт с нас

Нашето местоположение

Фирма:  ЕООД
Имейл:
IBAN:
BIC: BPBIBGSF
Работно време: от 10:00 до 17:00 часа
Почивни дни: Събота, неделя и официалните празници.
Адрес: София, бул. България 48
Важно: На адреса няма шоурум и няма налични продукти.
Телефон за поръчки:
Телефон за поръчки: